Privacy Policy

PRIVACY BELEID  UNCUT DIAMOND PER 25-5-2018

Uncut Diamond gevestigd te Soest, met KvK 71515844 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.uncut-diamond.nl Amnestylaan 49 3765 EZ Soest 0644824635                                                                                                                                     Paul Ouwerkerk is de Functionaris Gegevensbescherming van Uncut Diamond. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken                                                                                                                                                                                                   Uncut Diamond verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf vrijwillig aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: • Voor- en achternaam • Geslacht • Geboortedatum • Adresgegevens • Telefoonnummer • E-mailadres • Persoonlijke kenmerken• Foto’s  en beeldmateriaal• BSN• IBAN • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt die nuttig zijn voor je CV en in correspondentie op een casting, auditie en/of opdracht.

Uncut Diamond verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou                                                                                                         De meeste talenten zijn onder de 18 jaar in ons bestand dus moet een ouder/voogd toestemming geven en op de hoogte zijn van plaatsing in ons bestand. De ouder/voogd zal het contract mede ondertekenen aan het begin van onze samenwerking tussen talent en Uncut Diamond.                                                                                                             Uncut Diamond verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om je uit te nodigen voor casting en auditie en/of om je voor te stellen aan opdrachtgevers  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming                                                                                                                                                                                                         Uncut Diamond neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uncut Diamond) tussen zit. De gegevens zijn alleen door de medewerkers van Uncut Diamond zichtbaar en hebben wij nodig om je op de juiste wijze te presenteren aan opdrachtgevers en voor de administratieve afhandeling van een opdracht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren                                                                                                                                                                                              Uncut Diamond bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van onbepaalde tijd voor onze administratie en het actief aanwezig zijn in ons bestand. Wil je niet meer actief in ons bestand staan, ben je zelf ter allertijden gerechtigd om dit te stoppen zoals vermeld staat in het contract wat beide partijen heeft getekend bij aanvang samenwerking met Uncut Diamond.

Delen van persoonsgegevens met derden                                                                                                                                                                                             Uncut Diamond zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een opdracht in overleg met de ouders van het talent en het talent zelf..

Uncut Diamond gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen                                                                                                                                                                                              Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Uncut Diamond en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen                                                                                                                                                                                                   Uncut Diamond neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

 

© Copyright Uncut Diamond 2015-2018. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (Uncut-Diamond.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Uncut Diamond of zijn gelicenceerd aan Uncut Diamond.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Uncut Diamond of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Uncut Diamond”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Uncut Diamond voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.